Giảm 30%

+Khuyến mại

Giá niêm yết: 12.600.000 đ

8.820.000 đ

Giảm 30%

+Khuyến mại

Giá niêm yết: 13.250.000 đ

9.270.000 đ

Giảm 20%

+Khuyến mại

Giá niêm yết: 4.988.000 đ

3.990.000 đ

Giảm 20%

+Khuyến mại

Giá niêm yết: 4.988.000 đ

3.990.000 đ

Giảm 20%

+Khuyến mại

Giá niêm yết: 4.400.000 đ

3.520.000 đ

Giảm 20%

+Khuyến mại

Giá niêm yết: 5.244.000 đ

4.190.000 đ

Giảm 20%

+Khuyến mại

Giá niêm yết: 5.900.000 đ

4.720.000 đ

Giảm 20%

+Khuyến mại

Giá niêm yết: 5.648.000 đ

4.500.000 đ

Giảm 20%

+Khuyến mại

Giá niêm yết: 5.422.000 đ

4.330.000 đ

Giảm 20%

+Khuyến mại

Giá niêm yết: 5.422.000 đ

4.330.000 đ

Giảm 20%

+Khuyến mại

Giá niêm yết: 4.988.000 đ

3.990.000 đ

Giảm 20%

+Khuyến mại

Giá niêm yết: 5.466.000 đ

4.370.000 đ

Giảm 20%

+Khuyến mại

Giá niêm yết: 4.988.000 đ

3.990.000 đ

Giảm 20%

+Khuyến mại

Giá niêm yết: 5.588.000 đ

4.470.000 đ

Dự án đã thi công

Hoàng Minh