Giảm 20%

+Khuyến mại

Giá niêm yết: 7.168.000 đ

5.700.000 đ

Giảm 20%

+Khuyến mại

Giá niêm yết: 3.488.000 đ

2.790.000 đ

Giảm 20%

+Khuyến mại

Giá niêm yết: 4.388.000 đ

3.510.000 đ

Giảm 20%

+Khuyến mại

Giá niêm yết: 3.211.000 đ

2.568.000 đ

Giảm 20%

+Khuyến mại

Giá niêm yết: 3.590.000 đ

2.870.000 đ

Giảm 20%

+Khuyến mại

Giá niêm yết: 3.788.000 đ

3.030.000 đ

Giảm 20%

+Khuyến mại

Giá niêm yết: 3.566.000 đ

2.850.000 đ

Giảm 20%

+Khuyến mại

Giá niêm yết: 3.366.000 đ

2.690.000 đ

Giảm 20%

+Khuyến mại

Giá niêm yết: 3.440.000 đ

2.750.000 đ

Giảm 20%

+Khuyến mại

Giá niêm yết: 4.088.000 đ

3.270.000 đ

Giảm 20%

+Khuyến mại

Giá niêm yết: 4.440.000 đ

3.552.000 đ

Giảm 20%

+Khuyến mại

Giá niêm yết: 2.740.000 đ

2.192.000 đ

Dự án đã thi công

Hoàng Minh